Ameerika Ühendriikide saadik usuvabadusega seonduvates küsimustes Samuel D. Brownback tõotas kohtumisel Ukraina presidendi Petro Porošenkoga jätkuvat toetust autokefaalia saavutamiseks, mille eest seisavad Ukraina poliitikud ja skismaatiline "Kiievi patriarhaat". Samal ajal on enamik iseseisvaid ortodoksi kirikuid maailmas avaldanud pigem toetust Moskva positsioonile, nähes skisma lõpetamise ainsa teena Kiievi isehakanud patriarhi patukahetsust ja naasmist Vene Õigeusu Kiriku rüppe.

Näiteks märkis Aleksandria ja kogu Aafrika patriarh Teodoros II: "Kui skismaatiline Denisenko [Kiievi isehakanud patriarh] tahab naasta Kiriku rüppe, siis peab ta pöörduma sinna, kust ta lahkus. Mis on ära langenud, peab naasma sinna, kust ta ära langes. Jumal on armuline neile, kes kahetsevad, ja Kirik andestab ja võtab kõik kahetsejad emalikult oma rüppe tagasi."

Jeruusalemma patriarh Theophilos III mõistis kõige kategoorilisemalt hukka sammud, mis on suunatud kanoonilise Ukraina õigeusukiriku koguduste vastu.

Antiookia ja kogu Idamaa patriarh Johannes X teatas, et Antiookia Kirik seisab Ukraina skisma küsimuses Vene Kiriku kõrval.

Gruusia katoolikos-patriarh Ilia II on samuti teatanud, et ei nõustu Konstantinoopoli patriarhi initsiatiiviga Ukrainas ning tunnustab ainsa legitiimse kirikuna metropoliit Onufri juhitud (ja Moskvale alluvat) Ukraina kirikut.

Ka Serbia patriarh Irinej rõhutab, et Kiievi peaskismaatik Filaret Denisenko peab koos oma järgijatega naasma Vene Õigeusu Kiriku osadusse.

Niisamuti on Poola õigeusukirik seisukohal, et autokefaalia küsimust saab arutada alles siis, kui skismaatikud on tagasi pöördunud kanoonilisse kirikusse.

Ametlikult tunnustatud Ukraina Õigeusu Kirik, mis kuulub Moskva patriarhaati, on teatanud, et nad pole Konstantinoopolilt mitte mingisugust autokefaalset staatust taotlenud. Kiriku esindaja sõnul ei saa Ukraina skismat lahendada sellega, et tekitatakse hoopis suurem lõhe õigeusu maailmas.

Moskva patriarhaat on nimelt hoiatanud, et Konstantinoopoli patriarhi ühepoolne tegevus Ukraina õigeusklikele autokefaalia andmisel võib viia suhete katkestamiseni oikumeenilise patriarhiga.

Ukraina poliitikud aga soovivad vabastada Ukraina õigeusukiriku Moskva mõjust.

Juulis nimetas president Porošenko Vene õigeusukirikut otseseks ohuks oma riigi julgeolekule ja lisas, et "on vajalik lõigata läbi kõik kombitsad, mille kaudu agressorist riik meie maal opereerib."