Püha Pius X preestrite vennaskond (FSSPX), traditsiooniline katoliku preestrite ühendus, mis tänapäeval tegutseb väljaspool kiriku ametlikku struktuuri, kritiseerib Vatikani äsjast deklaratsiooni, millega lubatakse katoliku vaimulikel õnnistada homoseksuaalseid paare, tehes samas vahet abielu ja teiste kooseluvormide vahel.

Püha Pius X preestrite vennaskonna kindralülem Davide Pagliarani kirjutab oma avalduses: «Kuigi selle deklaratsiooni eesmärk on vältida segadust selliste illegitiimsete liitude õnnistamise ning mehe ja naise vahelise abielu õnnistamise vahel, ei hoia see avaldus ära ei segadust ega skandaali – see mitte ainult ei õpeta, et Kiriku ametikandja võib paluda Jumala õnnistust patustele liitudele, vaid seda tehes see ka kinnitab neid patuseid olukordi.»

«Püha Kirik võib õnnistada iga üksikisikut, isegi paganat. Kuid Kirik ei saa mitte kunagi mitte mingil viisil õnnistada liitu, mis on iseenesest patune, ettekäändel, et julgustada selles head. Kui me õnnistame paari, ei õnnista me isoleeritud isikuid: me õnnistame ikkagi suhet, mis neid ühendab.»

Teises artiklis FSSPX-i lehel nenditakse: «Skandaal seisneb selles, et isegi kui usudoktriini dikasteerium püüab vältida sarnasusi abieluga, on usklike, ajalehtede ja mittekatoliiklaste silmis tulemuseks kinnitus: «Kirik annab loa õnnistada samast soost paare», ilma muude eristusteta, mida dikasteerium üritab paika panna.

Siiski on võimatu, et kuuria pole seda tulemust ette näinud: usudoktriini dikasteerium on seega täielikult vastutav skandaali eest, mis tema määratluse kohaselt seisneb võimaluses langeda ehk pattu teha. On täiesti ilmne, et paljude inimeste arvates, olenemata sellest, kas nad on usklikud või mitte, on see avaldus üks viis öelda, et kirik aktsepteerib taolisi olukordi ilma pikema jututa.»

Loe ka: Kogu maailm on muutumas Soodomaks ja Gomorraks