Peapiiskop Urmas Viilma võrdles täna kooskõlastusringile saadetud nn sooneutraalse abielu seadustamise eelnõuga tutvumiseks ja oma ettepanekute tegemiseks antud aega Titanicu viiepäevase reisiga.

«Täna saabus Eesti Kirikute Nõukogule ja veel 38 asutusele ja organisatsioonile justiitsministeeriumist sotsiaalkaitseministri Signe Riisalo allkirjaga kiri, millega saadeti kooskõlastusringile Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu,» kirjutas Urmas Viilma oma ühismeediakontol.

Justiitsministeerium ootab tagasisidet juba 9. maiks ehk järgmise nädala teisipäevaks. Asutustel ja organisatsioonidel on aega oma seisukoha kujundamiseks kolm tööpäeva, mille vahele jääb ka kaks puhkepäeva.

«Seega, kõigile 39 kooskõlastusringi kaasatud asutusele on antud oma seisukoha esitamiseks 3 tööpäeva. Tegelikult on minister muidugi helde, sest lisaks saab ju ka laupäeva ja pühapäeva. See teeb kokku lausa viis päeva selleks, et anda seisukoht küsimuses, kas abielu peaks olema mehe ja naise vaheline või võib see olla lihtsalt kahe täiskasvanud inimese vaheline liit. Viis päeva!!!» kirjutab Viilma.

«Kuid viie päeva pikkuse teekonnaga assotsieerub mulle esmalt hoopis ookeaniaurik «Titanic», mis suure juubeldamise, meediatähelepanu ja eufooriaga Inglismaalt Southamptonist üle Atlandi New Yorgi poole teele saadeti. See pidi olema ajalooline reis kõige moodsama ja turvalisema laevaga. Ja oligi ajalooline reis. See reis kestis täpselt viis päeva. Täiskiirusel...»