Eesti on astunud järjekordse sammu progressiivse tuleviku suunas – nimelt on haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) võtnud endale nõunikuks 19-aastase abituriendi Daniel Kõivu. Lõpetamata haridusteega «kväärnoor» on avaldanud soovi tuua koolidesse rohkem LGBTQ+ temaatikat.

Daniel Kõiv jõudis enda sõnul oma identiteedi tundmaõppimisele geipornograafia abil.

«Mina pidin ise kvääride maailma tundma õppima, ammutades vastuseid enda küsimustele internetiavarustest ja seal leiduvatest «õpikutest»,» kirjutas Kõiv 2022. aasta suvel Müürilehes.

«Aeg-ajalt ilmub meedias artikleid selle kohta, kui halba mõju avaldab pornograafia lastele ja noortele, kuid paratamatult on see paljudele LGBTQ+-, ent ka teistele noortele, nagu see oli omal ajal minule, ainukene kergelt kättesaadav vahend iseenda tundmaõppimisel. Niisiis, olles jõudnud teismeikka, mõistsin ühel hetkel, et ka mulle meeldivad mehed. Geipornograafia, mis esialgu oligi peamiselt uudishimust tulenevalt ahvatlev, aitas hiljem paremini enda seksuaalset identiteeti mõista.»

Seetõttu on Kõiv veendunud, et vananenud perekonnaõpetuse õpikud tuleb uuendada ning koolijuhid ja -töötajad saata LGBT-teemalisele täiendkoolitusele.

«On aeg võtta vastutus ja teha ära seni tegemata jäänud otsused, nagu õppekavade ja õpikute õigeaegne uuendamine, koolitöötajate LGBT+-teemadel täiendkoolitamine ning kooli füüsilise ruumi loomisel turvalise ligipääsu tagamine kõikidele ruumidele, sh riietus- ja tualettruumidele…» leiab Kõiv.

«Räägime antud juhul aga siiski keskkooliõpilasest, kellel veel üldhariduskool lõpetamata ja eksamid sooritamata,» kommenteerib orientalist Peeter Espak Postimehes haridusministri valikut.

Kõnealune teismeline nooruk kuulub Progressiivse Liikumise liikumise juhatusse.