EELK peapiiskop Urmas Viilma kinnitas portaalile Objektiiv, et mistahes erakonna toetus abielu tähenduse muutmisele või inimelu katkestamisele enne sündi või enne loomulikku surma on vastuolus Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) liikmeskirikute positsiooniga.

«Kui vaadelda erinevate erakondade programmilisi lubadusi, siis on ilmne, et iga erakonna selline lubadus, mille eesmärgiks on abielu tähenduse muutmine mehe ja naise vahelisest liidust millekski teiseks (nt abieluvõrdsus või sooneutraalne abielu kahe inimese vahel, vms) on Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute ettepanekutega vastupidise suunaga,» märkis Urmas Viilma oma vastuses Objektiivile.

«Kui mõni erakond on väljendanud oma programmis toetust inimelu katkestamisele enne sündi (nt abort) või enne loomulikku surma (nt abistatud enesetapp või eutanaasia), siis on ka need seisukohad vastuolus Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute poolt sõnastatud ettepanekutega,» lisas Viilma.

Peapiiskop rõhutas, et jälgida tuleks mitte ainult seda, mida erakonnad valimisprogrammis lubavad, vaid ka seda, kas konkreetne kandidaat neid lubadusi toetab või hoopis distantseerub neist.

«Võiks siis öelda, et iga kristlasest valija või loomupärastest humaansetest põhimõtetest lähtuv valija, kes realiseerib kodanikuna oma valimisõigust, peab oma valikuid tehes saama kindluse, et tema poolt toetatav kandidaat ei asuks valituks osutudes taotlema selliseid eesmärke, mis ei ole elujaatavad ja on vastuolus põhimõtetega, mida näiteks kristlikud kirikud Eestis ametlikult esindavad,» ütles Viilma, kes on ühtlasi EKNi president.

Peapiiskop Viilma sõnul «on parim, mida teha saame see, kui anname endast parima kristlike väärtuste ja õpetuse eest seismisel ning usaldada siinjuures ennast patuse inimesena Jumala armu alla.»