Erakond Eestimaa Rohelised avaldab 2023. aasta riigikogu valimistel oma programmis toetust abordiõigusele, «sooneutraalsele abielule» ja eutanaasiale ehk abistatud enesetapule.

Roheliste erakonna lehel avaldatud programmist võib lugeda:

«Kaitseme õigust abordile olenemata ravikindlustuse olemasolust.»

«Pooldame sooneutraalset abielu ja selle sätestamist Perekonnaseaduses. Lähtuvalt usuvabadusest peab usuorganisatsioonidele jääma otsustusõigus seda pühitseda või mitte.»

«Nii nagu inimesel on õigus otsustada oma elu üle, peab tal olema õigus teha oma surma puudutavaid otsused. Toetame surma demedikaliseerimist ning eutanaasia seadustamist.»

Samasooliste abielu tahavad seadustada ka sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200. Viimati mainitud erakond toetab samuti abistatud enesetapu seadustamist.

Reformierakond lubab vastu võtta kooseluseaduse rakendusaktid.