Tartu Ülikooli arheoloogia professor Heiki Valk kirjutab Postimehes, et klaasrestorani rajamisel Tartu toomkiriku varemetesse muutub ka varemete ümbruse tähendus, sest midagi raskesti sõnastatavat, kuid Toome ja Tartu jaoks omast läheb uuendustes paratamatult kaotsi.

«Meie kultuuriteadvuses on olemas sõna «püha». See mõiste võib esineda mitmesugustes seostes – seotuna usu või kodumaaga, eriliste sündmuste, ajaloo, aegade, hetkede või kohtadega, ilmneda kultuurilises ühisteadvuses või omada sügavalt isiklikku tähendust. Siiski on kõikjal läbiv ühisjoon – «püha» on midagi erilist ja märgilist. Midagi sellist, mida ilmaaegu ei puututa ja millega ei eksperimenteerita. Restorani rajamine toob Toomele kaasa tõsised muutused, sest paljude jaoks tähtsast ja olulisest, kultuurisemiootiliselt kaude ka «püha» kategooriaga seonduvast paigast, olgu siis mis tahes võtmes, on saanud toitlustusettevõte,» leiab arheoloogiaprofessor.

Heiki Valk tõdeb, et kuigi Euroopas on kirikuid kõrtsideks muudetud, pole teada, et selline saatus oleks tabanud ühtegi toomkirikut.

Tartust saab 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn.