Erakonna Isamaa rahvuslaste ühenduse liikmed nõuavad Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku tegevuse lõpetamist ning kutsuvad siseminister Lauri Läänemetsa astuma selleks kiireid samme.

Ühendus soovib, et MPEÕK kustutataks kirikute ja koguduste registrist, tema varad riigistataks ning antaks üle Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule, metropoliit Eugeni elamisluba aga tühistataks ning ta saadetaks riigist välja.

««Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik on Venemaa emakiriku jätk, mille üks eesmärke on putinismi levitamine ja «vene maailma» populariseerimine Eestis. See kirik on oht Eesti riigi ja ühiskonna julgeolekule laiemas plaanis,» rõhutab Isamaa rahvuslaste ühendus oma avalduses.

Isamaa liikmed viitavad, et ka EELK peapiiskop ja Eesti Kirikute Nõukogu president Urmas Viilma, kes kuulus enne kirikujuhiks saamist samasse erakonda, on nimetanud Vene Õigeusu Kiriku patriarhi sõnavõtte vägivalla õigustamiseks.