Läti president Egils Levits esitas parlamendile seaduseelnõu, mis näeb ette Läti Õigeusu Kiriku eraldamist Moskva patriarhaadist. Seimi fraktsioonid on väljendanud eelnõule toetust.

Läti riigipea hinnangul taastatakse kõnealuse seadusega «Läti Õigeusu Kiriku ajalooline staatus». President soovib, et parlament menetleks eelnõud kiireloomulisena.

«Seaduse jõustumisel kaob igasugune Moskva patriarhi mõju või võim meie õigeusu kiriku üle,» teatas president Levits. Tema sõnul saab Läti Kirik autokefaalseks.

Kuid see tähendab ka seda, et Läti Õigeusu Kirik peab oma põhimäärused riigi seadusega kooskõlla viima.

Läti Ülikooli teoloogiaprofessor Valdis Teraudkalns aga leiab, et presidendi esitatud eelnõu on vastuolus riigi ja kiriku lahutatuse põhimõttega.

«Tegemist on üllatava riigi sekkumisega kirikuasjadesse, mis meenutab nõukogude aega, mil riik üritas katkestada katoliiklaste sidemeid Rooma paavstiga,» märkis Teraudkalns. «See oleks nõukogude stiilis samm.»