Eesti luterliku kiriku neljas üldhariduskoolis alustab sel kooliaastal õppimist üle poole tuhande lapse. Esmakordselt pärast riikliku iseseisvuse taastamist on võimalik asuda õppima luterlikku gümnaasiumi, sest Kaarli kool avab gümnaasiumiastme. Tallinna toomkool aga jätkab õppetööd oma ajaloolises hoones Toompeal Toom-Kooli tänaval.

«Luteri kiriku neljas üldhariduskoolis – Põlva Jakobi koolis, Tartu luterlikus Peetri koolis, Kaarli koolis ja Tallinna toomkoolis – alustab õppimist, teadmiste ja hingehariduse omandamist üle poole tuhande lapse. Nende kõigi jaoks on luterlikus koolis õppimine eripärane võimalus, mis aitab neil tulevikus paremini orienteeruda Eesti põhjamaiselt luterlikus kultuuriruumis ning mõista seda, mida tähendab lootmine oma elus, eriti igaveses elus, Jumala armule,» märgib peapiiskop Urmas Viilma oma tervituskirjas teadmiste päevaks.

«Sel aastal on esmakordselt pärast Eesti iseseisvuse taastamist noortel võimalik asuda õppima luterlikku gümnaasiumisse. Kaarli kool ehitab gümnaasiumiastme avamisega silla üle luterliku hariduse senise veelahkme üldhariduse ja teoloogilise kõrghariduse vahel. Selle silla ületavad mõne aasta pärast esimesed noored, kes Kaarli gümnaasiumi lõpetavad. Nüüdsest kulgeb Eesti luterliku hariduse palverännutee eelkoolieast iseseisvasse ellu. Teekonna peatuspunktideks on kõik meie koguduste juures tegutsevad lastehoiud, lasteaiad, alg- ja põhikoolid ning nüüdsest ka gümnaasium. Sealt viib järgmine samm edasi juba kõrg- või ülikooli, miks mitte meie oma usuteaduse instituuti või Tartu ülikooli usuteaduskonda. Ka kõik teised teed Eesti ja maailma kõrg- ja ülikoolidesse on avatud.»

«Tulevikus kirjutavad ajalooallikad 2022. aasta kohta sedagi, et Eesti pikima ajalooga Tallinna toomkool asub pärast enam kui 80 aasta pikkust katkestust õppetööd läbi viima ajaloolises hoones Tallinnas. Toompea Toom-Kooli tänav, mis on saanud nime sellel tänaval tegutsenud Tallinna toomkooli järgi, saab käesolevast sügisest tagasi oma sisulise tähenduse. Tallinna toomkool on kodus tagasi.»