Kanoonilise Ukraina Õigeusu Kiriku esikarjane, Kiievi ja kogu Ukraina metropoliit Onufri kutsus kristlasi üles veelgi rohkem Ukraina pärast palvetama.

«Ukraina Õigeusu Kirik on järjekindlalt toetanud ja jätkab Ukraina territoriaalse terviklikkuse toetamist ning kutsub usklikke üles palvetama rahu pärast meie Ukraina riigis ja kogu maailmas,» ütles metropoliit Onufri ja lisas:

«Manitsen riigipäid ja kõiki, kes asjasse puutuvad, sõda ära hoidma. Sõda on suur patt Jumala ees!»