Nii EKRE esimees Martin Helme kui Isamaa poliitik Urmas Reinsalu kritiseerisid täna jõuliselt Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ettepanekut arutada Euroopa Liidu liikmesriikidega kohustuslikku vaktsineerimist.

«Tuleb täiesti kategooriliselt lükata tagasi igasugune arutelu selle üle, kas vaktsineerimine peaks või saaks olla kohustuslik. Ei pea, ei saa, ei tohi. Teiseks tuleb kategooriliselt tagasi lükata isegi võimalus, et sellist arutelu peetakse Euroopa Liidu tasemel. Kõik meditsiinilised poliitikavalikud peavad olema üheselt iga riigi siseasi ja me ei hakka kellegagi aru pidama või kokku leppima, kuidas meil asjad käivad,» kirjutas Martin Helme Facebookis.

«See, kuhu me oleme vaktsineerimise teemal välja jõudnud, peaks lõplikult üles raputama kõik need inimesed, kes heauskselt veel aasta või pool aastat tagasi uskusid poliitikuid, niinimetatud eksperte ja terviseametnikke. Meile korrutati ikka ja jälle, et ei ole ja ei tule mingit sundvaktsineerimist. Ja meile korrutati ikka ja jälle, et ei ole ja ei tule laste vaktsineerimist. Mõlemad osutusid küüniliseks valeks. Valeks on osutunud ka kõik need jutud, kuidas vaktsiinid on tõhusad. Kuidas vaktsineerimine aitab hoida ühiskonda lahti. Kuidas NETS ega ABIS ei too kaasa politseiriiki,» jätkas Helme.

Urmas Reinsalu aga kirjutas sotsiaalmeedias, et kohustuslik vaktsineerimine on mõeldamatu.

«Tegemist on rumala ettepanekuga, mis ei ole põhjendatav ei eetilisest, mõistlikkuse ega õiguslikust perspektiivist. Selle tagajärjeks on tohutu ühiskondlik lõhe, mille tulemus viirusetõrje ühiste reeglite täitmise mõttes on ilmsesti vastupidine,» märkis Reinsalu.

«Eesti valitsus peaks selgelt keerutamata ütlema, eriti olukorras, kus väikeste laste vaktsineerimise ettepanek on tehtud, et Eesti seda ei toeta. Valitsus on positiivsete signaalide asemel valinud mittevaktsineeritute iga hinna eest survestamise tee, mis sellisel kujul ei ole toonud edu.»

Reinsalu soovitab survestamise asemel usaldusmeetmeid, näiteks vaktsiinikahjustuste hüvitamise fondi loomist ning nakkusohutuse tõendina negatiivse testi taastamist. Samuti leiab ta, et parlament peaks kindlaks määrama, milline on valitsuse konkreetne mandaat koroonakriisis.

«Alul oli jutt et koroonapass jääb jaanuarini, nüüd teatas  peaminister möödaminnes, et ALATISEKS? Ja seda vaid valitsuse korralduse alusel. Meil on oht terve mõistuse kaotamiseks ja ühiskonna täielikuks puruksrebimiseks,» tõdes Reinsalu.

Veel pakkus ta välja psühholoogidest, vaimulikest, juristidest, meditsiinieetika ekspertidest ja teiste alade esindajatest koosneva eetikanõukogu loomist:

«Panen ette moodustada viirusekriisi käsitlemiseks eetikanõukogu, kuhu kuuluksid psühholoogid, vaimulikud, kultuuriinimesed, meditsiinieetika eksperdid, juristid, sotsioloogid. Seda ei peaks tegema valitsus, vaid Riigikogu. Meil on teaduste akadeemia, kirikute nõukogu ja palju teisi institutsioone, kellega koostöös see foorum vōiks tekkida (olemas on juba bioeetika nõukogu, aga see tegeleb kitsamalt inimkatsete ja meditsiinieetikaga).»