Vatikani linnriiki sisenejad – turistid, muud külastajad ja töötajad – peavad ette näitama vaktsiinipassi või negatiivse testitulemuse. Erand tehakse vaid jumalateenistuste toimumise ajaks. Passe hakkab kontrollima Vatikani sandarmeeria.

Itaalias on vaktsiinipassi kontrollimise nõue kehtinud alates 1. augustist teatud siseruumides, näiteks restoranides ja muuseumides. Alates 15. oktoobrist hakatakse Itaalia valitsuse korraldusel nõudma «rohelist passi» kõikidelt töötajatelt. Kel passi ette näidata pole, seda ootab soolane trahv.