EKRE Kristlaste Ühendus avaldas toetust EELK peapiiskop Urmas Viilma seisukohale, et kirikud peavad jääma kõigile inimestele avatuks.

Avaldus täismahus:

EKRE Kristlaste Ühendus tervitab peapiiskop Urmas Viilma avaldust, et kirikud peavad ka koroonatingimustes jääma avatuks ning seda nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimestele. On lubamatu võtta inimeselt võimalus saada vaimset ja hingelist tuge ja seda eriti ajal, kus koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu on paljud inimesed sattunud raskustesse, jäänud üksildusse või kaotanud lähedase. Olukorras, kus psühholoogide ja psühhiaatrite juurde on kuude pikkused järjekorrad, on ka mittekristlaste jaoks sageli ainsaks võimaluseks kiiret abi, nõustamist ja hingetuge leida just kohaliku koguduse läbi. Jumalakoda on ainus koht, kus inimene saab abi kohe ja kus inimlikult piiratud abile lisandub ka üleloomulik dimensioon.

Leiame ka, et igas Eestimaa haiglas ja hooldekodus peaks olema tagatud hingehoiuteenus ning igal inimesel Eestis peaks olema võimalus oma elu lõpus väärikalt surra, siseneda maisest elust igavikku lähedaste kohalolu ja toetavate puudutuste ning vaimuliku palvete ja õnnistuste toel. On lubamatu kui ühiskonna kõige haavatavamad ja abitud grupid jäetakse abita või hirmutavas üksinduses surema!

EKRE Kristlaste Ühenduse nimel:

Tarmo Hints, Helle-Monika Helme, Kaidi Suviste, Merike Holter, Aita Müürsepp