Saksamaa katoliku kiriku Mainzi piiskop Peter Kohlgraf on seisukohal, et kirik ei peaks nõudma homoseksuaalse kalduvusega inimestelt hoidumist seksuaalsuhetest, vaid pigemini muutma oma senist õpetust.

«Üsna vähesed homoseksuaalse kalduvusega inimesed kuuluvad Kirikusse ja on tõeliselt vagad selle sõna parimas tähenduses,» märkis piiskop artiklis, mis ilmus piiskopkonna ajalehes ja ka kodulehel pealkirja all «Ärgem eirakem teadust».

«Mis puudutab seksuaalsuhetest hoidumise nõuet – mida see tähendab inimeste perspektiivist, kes kogevad tõmmet samast soost isikute poole? Ma arvan, et vähesed neist peavad seda nõuet taktitundeliseks ja lugupidavaks, sest – nagu ka Katekismus õpetab – see kalduvus ei ole inimese enda poolt valitud,» lisas ta.

Veebruari alguses kinnitas piiskop Kohlgraf, et tema piiskopkonna inimesed võtsid osa homopaaride õnnistamise korda sisaldava raamatu väljaandmisest ning et ka tema ise toetas seda ettevõtmist.

Saksamaa katoliku piiskoppidest on samasooliste paaride õnnistamist avalikult toetanud Müncheni ja Freisingi peapiiskop kardinal Reinhard Marx, Osnabrücki piiskop Franz-Josef Bode ja Dresden-Meißeni piiskop Heinrich Timmerervers.

Katoliku kiriku ametlikku õpetust esitava katekismuse kohaselt on homoseksuaalse kalduvusega inimesed kutsutud hoiduma seksuaalsuhetest ning püüdlema kristliku täiuse poole palve ja sakramentide toel.