Paavst Franciscus aktsepteeris kardinal Robert Sarah’ tagasiastumispalve liturgiakongregatsiooni prefekti kohalt. Kardinal Sarah on konservatiivsete vaadetega ja temas on nähtud üht võimalikku kandidaati paavstiametisse.

Sarah on kaitsnud traditsioonilist katoliku õpetust seksuaalmoraali vallas ja tauninud islamiradikalismi. Ta on avaldanud toetust ka Vatikani II kirikukogu eelsele liturgilisele praktikale.

Kardinal Sarah sai möödunud suvel 75-aastaseks ja esitas vastavalt ettenähtud korrale tagasiastumispalve, mille paavst nüüd rahuldas.

Lahkumisavalduse näol on tegemist formaalsusega, mille paavst võib, kuid ei pruugi rahuldada. Mitmed juhtivtöötajad Vatikanis on vanemad kui kardinal Sarah.

On tähelepanuväärne, et Vatikan ei ole nimetanud Sarah’ järglast jumalateenistuste ja sakramentide kongregatsiooni juhi kohale.