EELK konsistoorium uuendas veebruari alguses korraldusi seoses koroonaviiruse tõrjumisega. Uue normina sätestatakse, et «vaktsineerimise küsimuses nõu andes ei ole lubatud vaimulikel jagada vaktsineerimisest hoidumise, edasilükkamise või keeldumise soovitusi isegi juhul, kui ise ennast vaktsineerida ei lasta.»

Vaimulike suud juba ette sulgev juhtnöör on tekitanud küsimusi ja pahameelt. EELK vaimulike hulgas ei ole teada vaktsiinivastaseid, ent nii mõnigi vaimulik tunneb, et kõnealuse juhisega on mindud liiale. Niisamuti ei saada aru, millist reaalset probleemi püütakse keelu abil lahendada.

EELK vaimulik ja portaali Meie Kirik peatoimetaja Veiko Vihuri saatis kolmapäeval konsistooriumile «korrektsiooni», milles tunnistatakse kõnealune norm õigustühiseks ja kehtetuks ex tunc (vastuvõtmise hetkest) ning nenditakse:

«Katse vaigistada vaimulikke, et nad ei saaks oma pastoraalse tegevuse raames juhtida inimeste tähelepanu võimalikele koroonavaktsiinidega seotud ohtudele ja kõlbelistele dilemmadele, kujutab endast ebaproportsionaalset, meelevaldset, ebamoraalset ja mitteõiguspärast sekkumist Jumala poolt seatud vaimuliku ameti meelevalda.»

Vaimulike seas on kavandamisel muudki sammud, et ennekuulmatu ja skandaalne keeld saaks ära muudetud.