Reformierakonna ja Keskerakonna võimuliit seab koalitsioonilepingus eesmärgiks erinevate kooselumudelite kaitse, ent lubab mitte muuta abielu mõistet.

«Me ei muuda perekonnaseaduses sätestatud abielu mõistet. Seame eesmärgiks erinevates kooselumudelites elavate inimeste õiguste kaitse, milleks otsime Riigikogus laiapõhjalist ühisosa,» seisab leppes.

Praegu on riigikogu menetlusse antud 19 Keskerakonna ja sotside ridadesse kuuluva rahvasaadiku esitatud eelnõu, mille eesmärgiks on kooselulepingu võrdsustamine abieluga.

Kultuurimälestistest pühakodade toetamise programmi taastamist lubab uus koalitsioon «analüüsida»:

«Analüüsime «Pühakodade säilitamise ja arengu» programmi taastamise võimalusi.»