30. detsembril vahendas Eesti Päevaleht artikli «Kuidas ehitatakse uusi SAPTK-e ja Objektiive: juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast» juures Eesti katoliku kiriku pressiesindaja Marge-Marie Paasi tauniva seisukohta Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks aadressil. Nüüdseks on selgunud, et Paas väljendas isiklikku, mitte kiriku ametlikku seisukohta.

Marge Paas rääkis Eesti Päevalehele, et «kirik taunib seda, kui ässitatakse üles ja asi läheb vihaks» ja et isegi sõna «sallivus … on sihtasutuse tegevusega täiesti ära lörtsitud». Ta jätkas: «Isegi kui inimene sulle ei meeldi ja sul ei ole ühist eluvaadet, siis mis õigusega sa hakkad vihaga minema teise inimese peale. Kirik hoiab seda joont: hoida ja toetada, mitte vihaga peale minna.»

«SAPTK-i jaoks on probleem paavst Franciscuses, kes on öelnud, et kui kirikus on samasooliste paar, siis kes on tema neid välja visata. Jumala silmis on kõik jumala lapsed. Samasooliste kooselu on taunitav, aga keegi ei saa öelda, et ära tule kirikusse,» lisas Paas.

Seoses Marge Paasi sõnadega pöördus portaali Objektiiv peatoimetaja Markus Järvi piiskop Philippe Jourdani poole küsimusega, kas tegemist on kiriku ametliku seisukohaga SAPTK suhtes või pressiesindaja isiklike mõtetega.

«Paasi jutust jääb kõlama väide, et SAPTK ja Objektiiv tegelevad süstemaatiliselt ühiskonnas viha külvamisega ning soovivad, erinevalt paavstist, takistada homoseksuaalidel, või õigemini homoseksualismi kiusatust kogevatel isikutel, kiriku armust osa saamist,» kirjutas Markus Järvi.

«Mõlemad tegevused oleks intentsionaalselt läbi viiduna väga rängad patud. Süüdistada ametliku kiriku nimel ränkades avalikes pattudes kiriku liikmeid, on väga tõsine asi. Sellised süüdistused peavad seega rajanema tõendatud faktidel ja mitte suvalistel hinnangutel, eelkõige kui need on esitatud kiriku ametliku seisukohana,» märkis Järvi.

Artikli ilmumise päeval pöördus ka portaal Meie Kirik Eesti katoliku kiriku poole, küsides: «Mismoodi on katoliiklaste Varro Vooglaiu ja Markus Järvi juhitud sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks õhutanud vaenu, läinud vihaga inimestele peale ja öelnud homoseksuaalidele, et nad ei tuleks kirikusse, nagu võib lugeda Marge-Marie Paasi vastustest?»

Selle järelepärimisele ei ole seni vastatud, ent katoliku kiriku kodulehel on avaldatud järgmine teade:

«Seoses kolmapäeval, 30. detsembril 2020 Eesti Päevalehes/Delfis ilmunud artikliga täpsustame, et Marge-Marie Paasi poolt ajakirjanikule antud telefoni kommentaaris on tegemist isikliku, mitte kiriku seisukohaga.»

Ka Varro Vooglaidi kinnitusel on piiskop Jourdan talle teada andnud, et tegemist oli Paasi isikliku arvamusega ja pealegi oli ajakirjanik öelnud, et teda huvitab mitte kiriku seisukoht, vaid see, mida Marge Paas kui tavaline koguduse liige sellest arvab.

Ühtlasi on Varro Vooglaid esitanud Pressinõukogule kaebuse artikli põhitekstis avaldatud valeväidete suhtes.

Seoses EPLi artikliga Marge Paasi usutlenud Oliver Kund aga lükkas tagasi väite, et vestles temaga kui tavalise koguduse liikmega. «Ma pöördusin Marge Paasi kui kiriku esindaja poole ja see on selgelt nähtav nii Eesti Päevalehe artiklis esitatud küsimustest kui ka vastustest,» teatas Kund Meie Kirikule.