EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats tunnistab pikemas usutluses Vilja Kiislerile (Eesti Päevaleht), et kui samasooliste paaride laulatamine oleks EELKs lubatud, siis loomulikult ta teeks seda. Samuti hääletaks ta kirikukogul selle lubamise poolt. Laats leiab, et ilmalik abielu ei puutu kirikusse ning samuti on seadusandja otsustada, kas homopaarid peaksid saama lapsendada.

Annika Laatsi arvates seisab kirik abielu kaitstes täiesti vale asja eest, sest 20. sajandi algul tekkinud ilmalik abielu ei puutu kirikusse, vaid on juriidiline akt.

Samasooliste paaride laulatamise kohta ütles Annika Laats: «Kui see oleks kirikuseadusega lubatud, kui see oleks meil nii sätestatud nagu mitmes lääne kirikus, ja kui tegemist on kristlastega, kes soovivad oma kooselule Jumala õnnistust, siis loomulikult.»

Kui kirikukogul hääletataks samast soost isikute laulatamise küsimust, annaks Laats oma hääle selle poolt. Samas mõistab ta peapiiskop Urmas Viilma positsiooni: «Olen tänulik, et ei ole Urmas Viilma asemel, sest kirikus on palju konservatiivse mõttelaadiga kirikuõpetajaid ja tema peab eri seisukohtade vahel balansseerima.»

Lapsendamise homopaaride ei pea Laats kiriku küsimuseks ja leiab, et kirik ei tohiks liiga palju torkida juriidilisi küsimusi, mis on seadusandja pädevuses.

Nn katuseraha jagamisse abordivastasele ühingule suhtub Annika Laats sügava kurbusega. «Kui liigutakse mööda sedasama rada nagu Ungari, Poola ja teised fundamentalistliku mõtlemisega riigid, siis nii see käibki, selle ettenägemiseks ei pea olema ennustaja,» leiab Laats.

Kõrvalloost selgub, et Urmas Viilma on andnud positiivse iseloomustuse ühele homoseksuaalist vaimulikuks soovijale, kes ordineeritakse välismaal, kuna EELKs seda teha ei saa.

«Peapiiskopina andsin talle ametliku positiivse iseloomustuse õppima asumiseks meie partnerkirikus välismaal, kus oldi teadlikud Eestis kehtivatest takistustest. Nii et temast saab tõenäoliselt vaimulik, aga mitte Eestis ega EELK-s,» ütleb Viilma.

Meie Kirikule teadaolevalt on kõnealune isik, kes valmistub ordinatsiooniks välismaal, Risti koguduse liige ja assistent jumalateenistustel Meelis Süld.

EELK seisukohad abielu ja homosuhete küsimuses

Eesti luterlik kirik on korduvalt väljendanud oma õpetuslikku positsiooni nii abielu kui homosuhete küsimuses. Abielu mõistetakse kirikus mehe ja naise liiduna, homoseksuaalsete suhete praktiseerimist patuna.

«Jumal lõi inimese meheks ja naiseks. Kirik peab abielu ja perekonda Jumala poolt rajatud institutsiooniks, ühiskonna ja inimsuhete nurgakiviks.» (EELK dokument «Kiriku sotsiaalne sõnum», heaks kiidetud 4. oktoobril 2005)

EELK kirikukogu võttis 24. aprillil 2018 vastu otsuse: «Toetada Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamist sättega, mis sõnastab abielu ainult ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna.»

«Me kinnitame, et abielu on kooselu mehe ja naise vahel ning homoseksuaalse sättumuse praktiseerimine on ühtesobimatu Kristuse järgimisega. Me usume, et neid suundumusi järgides eralduvad kirikud apostlikust õpetusest inimese seksuaalsuse ja abielu kohta.» (Balti luterlike piiskoppide pöördumine 4. novembril 2009)

«Homoseksuaalsus on Piibli järgi patt, mida käsitletakse nii Vanas kui Uuest Testamendis ühtviisi negatiivses valguses. Kristlikus elu mõistmises ega praktikas ei saa pattu «normaliseerida». … Sellest lähtuvalt EELK kirikukogu avaldab, et samasooliste isikute kooselu õnnistamine või koguni laulatamine ei ole kooskõlas Pühakirja ja kristliku usuga.» (EELK kirikukogu avaldus 25. novembril 2009)

«Abielu ja perekonna mõistet ei tohi seadusandluse kaudu laiendada muudele inimeste kooselu, vastastikuse abistamise, toetamise ja kooperatsiooni vormidele.» (EELK dokument «Kiriku sotsiaalne sõnum», heaks kiidetud 4. oktoobril 2005)