Geikristlaste Kogu juhatuse liige Meelis Süld kirjutab ajakirjas Vikerkaar, et pealtnäha alalhoidliku EELK peapiiskopi Urmas Viilma ametiajal võib märgata teatavat muutust ja suunamudimist. Näiteks on päevakorrast maha võetud naiste ordineerimise kahtluse alla seadmine ja homoseksuaalseid vaimulikke pole enam nimekirjast kustutatud. Sülla arvates seisab 2010. aastal ametist tagandatud Heino Nurga rehabiliteerimine alles ees.

Meelis Sülla artikkel ajakirja Vikerkaar kaksiknumbris 10–11, 2020 käsitleb Eesti usuelu 21. sajandi teisel kümnendil ning osana sellest muutusi Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.

Kuigi 2014. aastal EELK peapiiskopiks valitud Urmas Viilma on Meelis Sülla hinnangul «pealtnäha alalhoidlik, võib teatavat muutust ja suunamudimist märgata küll.»

«Suunamuutust tuleb siiski osata märgata, näiteks on võetud luterlikus kirikus päevakorrast maha naiste ordinatsiooni kahtluse alla seadmine, mis peapiiskop emeritus Andres Põderi ametiajal kandepinda koguma hakkas, ehkki Urmas Viilma – võimalik, et kirikukogu traditsionalistlikumate liikmete toetuse saamiseks – väljendas esialgu kõhklust 1967. aastast kehtinud kirikukorra suhtes,» kirjutab Süld.

«Nüüd ei ole enam ka teadaolevalt homoseksuaalseid kirikuõpetajaid vaimulike nimekirjast kustutatud, mõni on isegi ennistatud, ent 2010. aastal ketserina avalikult kõrvale heidetud õpetaja emeritus Heino Nurga rehabiliteerimine ootab alles ees.»

«Teistkümnendate suurimad vastuolud kirikutes, aga ka ühiskonnas keerlevad paraku sellesama seksuaalvähemuste, samuti laiemalt võrdõiguslikkuse ning sallivuse teema ümber ja viimast kümnendit iseloomustab ühest küljest eri osapoolte häälekam esilekerkimine, millega koos käib siiski eriarvamuste laiem aktsepteerimine. Enam ei saa tõlgenduste ja arvamuste paljusust eirata ega vägisi kedagi vaikima sundida, sest see lõpeks kiriku lõhenemisega. Seetõttu on diplomaatia jätkuvalt toimiv strateegia, mida ülemkarjane on rakendanud,» jätkab Süld.