Kanada kirikutele valmistab muret seaduseelnõu tähisega C-6, millega tahetakse kriminaliseerida mistahes teraapia soovimatu seksuaalse orientatsiooni muutmiseks. Kanada katoliku kiriku hinnangul tungitakse eelnõuga inimeste privaatsfääri ning seatakse löögi alla usulised ühendused või usuliste veendumustega inimesed, kes ei nõustu valitsuse ideoloogiaga.

Eelnõu kohaselt muutub kuriteoks igasugune praktika, ravi või teenus, mis on suunatud inimese seksuaalse orientatsiooni või sooidentiteedi muutmisele ja mitte-heteroseksuaalse kalduvuse allasurumisele.

Kanada katoliku piiskopid juhivad oma kirjas valitsusele tähelepanu asjaolule, et seaduse vastuvõtmisel korral saab kriminaalvastutust laiendada ka lapsevanematele, kes kõnelevad oma lastega seksuaalsuse teemal. Samas on vanematel õigus kasvatada lapsi vastavalt oma eetilistele ja usulistele tõekspidamistele. Riigi poolne sekkumine ei tohi rikkuda vanemate õigust hoolitseda oma laste eest ja teha otsuseid nende heaolu nimel.

Lisaks ei arvesta eelnõu katoliku piiskoppide hinnangul põrmugi usuvabaduse põhimõttega.

«On reaalne oht, et kristlikku ja muud religioosset või eetilist õpetust inimese seksuaalsuse kohta võidakse tõlgendada kuriteona. Seadus võib kriminaliseerida koguni katoliiklikud organisatsioonid ja grupid, usujuhid või hingekarjased, kes kutsuvad omasooiharaid inimesi üles elama tsölibaadis ning järgima evangeeliumi õpetust, katoliku kiriku moraaliprintsiipe ja omaenda südametunnistust,» seisab piiskoppide kirjas.

Lisaks tungimisele inimeste privaatsfääri jätab eelnõu lahtiseks, kuidas tuleks toimida avaliku kõne ja usuliste ettekirjutuste puhul, mis puudutavad seksuaalsust ja sugu. Usulistele veendumustele, mõttevooludele ja isegi teadusuuringutele, mis võivad lahkneda valitsuse poolt kehtestatud ideoloogiast, ei nähta ette erandit.

Kanada katoliku piiskopid ei ole ainsad, kes võitlevad eelnõu C-6 vastu. Selle suhtes on kriitiline ka protestantide ühendus The Evangelical Fellowship of Canada, mis on koostanud avaliku kirja Kanada justiitsministrile.