Maksumaksja raha eest ülal peetav Rahvusringhäälingu portaal on avaldanud artikli, milles süüdistatakse aborte taunivaid meessoost vaimulikke soovis valitseda naise keha üle.

Arhitektuuriajaloolase Ingrid Ruudi arvates oli EELK peapiiskop Urmas Viilma aborditeemalise artikli eesmärgiks aborti jõuliselt häbimärgistada ja nõuelda otsustusõigust naiste kehade üle.

Ruudi hinnangul on kehade üle valitsemiseks kaks viisi – ühelt poolt väline võim (seadused, regulatsioonid) ja teisalt olukord, kus võimu subjektid on otsustusõiguse oma keha üle ise ära andnud ja lasevad endas esile kutsuda süü- ja häbitunnet.

«EELK peapiiskopi artikkel täidab suurepäraselt mõlemat eesmärki – ühelt poolt sisendab suurimat võimalikku süütunnet, kuulutades naisele: «sa oled mõrvar!» ning tõmmates üliemotsionaalse võrdusmärgi loote ja enneaegselt sündinud lapse vahele; teisalt avab esinedes heasoovliku teejuhina tee ja annab oma õnnistuse järgmistele, radikaalsemaid regulatsioone nõudvatele sõnavõtjatele, millesarnaseks kirjutaja enda positsioon võib-olla päriselt kohane ei ole,» kirjutab Ingrid Ruudi.

«Ükski vaimulik ei saa valida minu eest, ta ei saa ka kahetseda minu eest – aeg, mil kirikult indulgentsi osta sai, on ammu ümber,» kuulutab Ruudi.

«Abordidiskussioon, nii nagu seda nüüd taas üles tõsta tahetakse, tekitab olukorra, kus ühed oma moraalses ülimuslikkuses veendunud inimesed nõudlevad õigust teha otsuseid ja valikuid teiste vabade inimeste eest. Kus, öelgem otse, mehed nõudlevad (taas!) õigust teha otsuseid naiste eest ja naiste üle,» leiab Ruudi.

Peapiiskop Urmas Viilma artikkel ilmus ERRi portaalis samal päeval, kui Tallinnas toimus Elu marss sündimata elude kaitseks.

EELK ametlik positsioon abordi küsimuses on väljendatud dokumendis «Kiriku sotsiaalne sõnum» (2005), kus on öeldud: «Abort (välja arvatud meditsiinilistel näidustustel) on tapmine, seega lubamatu ja tuleb keelustada.»