Detroidi peapiiskopkonna noor preester, 2017. aastal ordineeritud isa Matthew Hood märkas oma ristimispäeva videot läbi vaadates, et teda aastakümnete eest ristinud diakon kasutas ebaõiget ristimisvormelit, öeldes «Mina ristin sind…» asemel «Meie ristime sind…». Sellest tulenevalt osutus, et isa Matthew pole mitte ainult preester, vaid isegi mitte kristlane.

Katoliku kirikus on korrektne ristimisvormel järgmine: «N., mina ristin sind Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel» (inglise keeles: «N., I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit»).

Oma avastusest piiskoppi teavitanud Matthew Hood ristiti ja konfirmeeriti koheselt ning ordineeriti uuesti preestriks.

«Püha Aquino Thomase mõttekäiku järgides leiab Kirik, et Jumal on ennast piiranud sakramentidega, kuid sakramendid ei piira Jumalat,» märkis Detroidi peapiiskop Allen H. Vigneron juhtunut kommenteerides.

«See tähendab, et kuigi me võime olla kindlad, et Jumal tegutseb alati sakramentide kaudu, kui vaimulik neid korrektselt talitab, ei ole Ta sakramentide poolt piiratud selles, kuidas Ta oma äranägemist mööda saab armu jagada ja teebki seda. Me võime olla kindlad, et need, kes tulid heas usus isa Hoodi juurde sakramente vastu võtma, ei läinud minema tühjade kätega.»

Sellele vaatamata püüab Detroidi peapiiskopkond ühendust saada kõigi inimestega, kes aastatel 1986–1999 puutusid kokku ebaõiget ristimisvormelit kasutanud alalise diakoni Mark Springeriga.