Kirikuringkonnad on mures Šoti valitsuse plaani suhtes laiendada vaenuõhutamise keeldu. Šoti katoliku piiskopid hoitavad, et valitsuse esitatud eelnõu kohaselt võib kuriteona käsitleda koguni piibli või katoliku kiriku katekismuse kui «ässitava sisuga» materjalide omamist.

Uue seadusega tahetakse kaasajastada, ühtlustada ja laiendada vihakuritegusid käsitlevaid õigusnorme. Šoti justiitsministri Humza Yousafi sõnul ei kavatse valitsus leppida mistahes laadi eelarvamuste ja diskrimineerimisega.

«Oleme otsustanud teha kõik, mis on vajalik selleks, et Šotimaa oleks koht, kus vihakuritegusid ei sallita,» ütles Yousaf.

Kriitikud aga osutavad asjaolule, et eelnõus käsitletakse kuriteona ähvardaval või solvaval viisil käitumist, samuti ähvardava või solvava sisuga materjali kommunikeerimist – sõltumata sellest, kas isikul oli kavatsus vaenu õhutada või mitte.

Niisiis võib kriminaalsüüdistuse kaasa tuua käitumine, millest keegi tunneb end solvatuna.

Murettekitavaks peetakse ka ässitava sisuga materjalide omamise keeldu. Šoti piiskopid hoiatavad, et seda võidakse laiendada näiteks piiblile, katekismusele või koguni Šoti piiskoppide konverentsi dokumentidele.

Samuti peavad Šoti katoliku piiskopid sügavalt murettekitavaks nn tühistamiskultuuri esiletõusu, s.t nõiajahti neile, kes ei nõustu valitseva ortodoksiaga, eesmärgiga nad avalikust elust välja tõugata.

Piiskoppide hinnangul tuleb tsensuuri kehtestamise asemel aktsepteerida ühiskonnas esinevaid erinevaid vaateid ja võimaldada lugupidavat arutelu.

«Ühelgi ühiskonna osal ei ole ülemvõimu aktsepteeritava ja vastuvõetamatu kõne või väljenduse üle,» märgivad piiskopid.

«Ehkki seadusandlik ja kohtuvõim peavad avaliku korra säilitamiseks seadusi looma ja neid tõlgendama, tuleb seda teha hoolikalt, kaaludes põhivabadusi ja võimaldades esitada põhjendatud seisukohti, mille väljendamine ei ole mõeldud kahju tekitamiseks.»