Pühakute kongregatsioon Vatikanis kinnitas Jumala sulase peapiiskop Eduard Profittlichi S.J õndsaks kuulutamise jaoks tehtud senise uurimistöö ja andis välja kehtivusdekreedi (validitàs), mis lubab liikuda õndsakskuulutamise protsessi järgmisesse etappi, teatab Eesti apostellik administratuur.

Pühakute kongregatsioon andis Eesti apostellikule administratuurile dokumendi, mis näitab senise uurimistöö ning kongregatsioonile esitatud arhiividokumentide kehtivust. Dekreedile kirjutasid alla kongregatsiooni prefekt kardinal Giovanni Angelo Becciu ja vastutav sekretär monsenjöör Marcello Bartolucci.

Piiskop Philippe Jourdan sulges peapiiskop Eduard Profittlichi õndsakskuulutamise piiskopkondliku faasi 5. märtsil 2019 ja kõik dokumendid anti üle pühakute kongregatsioonile Roomas 18. märtsil 2019.

Nüüdseks on pühakute kongregatsioon leidnud, et seni tehtud töö Eesti apostellikus administratuuris on piisav ja vastab kongregatsiooni nõuetele.

Järgmise etapi jaoks määratakse kongregatsiooni poolt relaator – kongregatsiooni ametnik –, kes koos kohaliku piiskopkondliku postulaatoriga koostab õndsakskuulutamise projekti ehk ladina keeles positio, mis on dokumentidel põhinev Jumala sulase elu, märterlust ja pühaduse mainet kätkev tervikteos.

Positio esitatakse seejärel hindamiseks teoloogiakomisjonile Roomas, kes omakorda esitab selle positiivse vastuse korral paavstile kinnitamiseks.

Eduard Profittlich oli sakslane, jesuiit, kes tuli Eestisse 1930. aastal, õppis ära eesti keele ning omandas Eesti kodakondsuse. Ta pühitseti piiskopiks 1936. aastal.

27. juunil 1941 arreteeriti peapiiskop Profittlich Peeter-Pauli katedraali kõrval asuvas ametikorteris ja viidi Kirovi vanglasse, kus ta mõisteti surma mahalaskmise läbi.

Eduard Profittlich suri 22. veebruaril 1942 enne otsuse täideviimist. Tegemist on esimese pühakukskuulutamise protsessiga katoliku kiriku ajaloos Eestis.