Rootsi luterlikus kirikus töötas 2019. aasta sügise seisuga 1533 nais- ja 1527 meessoost preestrit. Ametis oleva 14 piiskopi seas on viis naist, nende hulgas Uppsala peapiiskop Antje Jackelén.

Võrdsusküsimuste spetsialist Erik Gyll juhib siiski tähelepanu asjaolule, et koguduse ülemõpetajate hulgas on naisi vaid 37 protsenti. Tema hinnangul leidub Rootsi kirikus veel küllalt soopõhist nägemust võimust.

Diakooniatöötajatest on 89 protsenti naised ja see suhtarv on püsinud sellisena aastast 1985.