Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) on nördinud ekrelasest rahandusministri otsusest peatada maksed Eesti Naisteühenduse Ümarlauale, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusele ning Eesti Inimõiguste Keskusele, sest nende rahastamine hasartmängumaksu summadest pole seadusega kooskõlas. Kiige hinnangul on mainitud ühendustel aga «õigustatud ootus see rahastus saada».

«Veelkord, neil organisatsioonidel on õigustatud ootus see rahastus saada. Ma ei ole veel kohanud juristi, kes väidaks vastupidist,» vahendab ERRi portaal Tanel Kiige sõnu.

«Tegemist on riigi vaates ebaväärika käitumisega ja tegemist on olukorraga, kus tekib mitmel organisatsioonil õigus minna riigi vastu kohtusse. Ma arvan, et seda olukorda oleks meil kõigil mõistlik vältida.»

Rahandusministrit asendav Raul Siem (EKRE) teatas Riigi Tugiteenuste Keskusele, et kolmele sotsiaalministeeriumi partnerile ei tohi enam raha välja maksta. Jutt käib kolmanda kvartali summadest, sest varasemad ülekanded on juba tehtud.

Käesoleva aasta talvel tuvastas riigikontroll, et sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti LGBT Ühingu, portaali Feministeerium haldava MTÜ Oma Tuba ja SA Eesti Inimõiguste Keskus rahastamine hasartmängumaksust laekunud rahast on seadusevastane.

Lisaks tuvastas riigikontroll, et ebaseaduslikult on makstud toetused välja ka SA-le Poliitikuauuringute Keskus Praxis ja MTÜ-le Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus.

Riigikontroll lähtus omakorda Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) nimel advokaadibüroo Leadell PILV poolt esitatud pöördumisest, milles antud probleemile tähelepanu juhiti.