Soome kaitseväe luterlik välipiiskop Pekka Särkiö avaldas pühapäeval oma blogis kirjutise perekonnavaenuliku kultuurirevolutsiooni teemal, kuid pärast avalikke etteheiteid, et kirjutatu läheb vastuollu võrdõiguslikkuse põhimõttega, ning samuti kaitsejõudude reaktsiooni Twitteris kustutas ta oma kirjutise ja palus vabandust.

Kaitseväe personalijuhi Kim Mattsoni sõnul ei olnud kirjutatu kooskõlas kaitseväe võrdõiguslikkuse eesmärkide ja väärtustega. Ometigi ei nõutud piiskopilt kirjutise kustutamist, see oli Särkiö isiklik otsus.

Mattson lisas, et välipiiskop on auastmelt võrreldav brigaadikindraliga ning seetõttu oodatakse temalt kohast vastutustundlikkust.

Oma kirjutises kutsus Särkiö kirjanik Veikko Huovineni teksti tsiteerides naisi jääma sünnitajateks.

Samuti märkis ta, et bolševike relvastatud revolutsiooni asemele on tulnud kultuurirevolutsioon, mille silmis on abielu, inimeste jagunemine meesteks ja naisteks, tuumperekond ja lastekasvatamine kõige kurja juur.

Blogikirjutisest distantseeris end lisaks kaitseväele ka Soome luterliku kiriku peapiiskop Tapio Luoma, kes rõhutas kiriku inimkäsitust – Jumal on loonud kõik inimesed võrdõiguslikeks. Peapiiskopi sõnul tuleb austada kõikide inimeste samasuguseid õigusi ning inimesi tuleb kohelda võrdselt.

Välipiiskop on ametilt Soome kaitseväekaplanaadi juht. Tegemist on titulaarpiiskopi ametiga, millega ei kaasne piiskopiordinatsioon.