Euroopa parlament võttis kolmapäeval vastu resolutsiooni, milles rünnatakse Poolat "LGBTI" ideoloogiale vastu seismise eest. Muu hulgas mõistetakse hukka ka Leedu ja Läti õigusaktid, mis kaitsevad alaealisi "LGBTI" ideoloogia eest.

Peale selle kutsus europarlament "liikmesriike üles kehtestama õigusakte samasooliste abielude ja partnerluste samaväärseks tunnustamiseks, et tagada õiguse era- ja perekonnaelule täielik austamine ilma diskrimineerimiseta".

Resolutsiooni kohaselt on alates 2019. aasta algusest Poolas olnud üle 80 juhtumi, kus vojevoodkonnad, ringkonnad või vallad on võtnud vastu resolutsioone, milles nad on kuulutatud end vabaks nn LGBT‑ideoloogiast või võtnud vastu nn piirkondlikud perekonnaõiguste hartad või nende põhisätted, "diskrimineerides eelkõige üksikvanemaga perekondi ja LGBTI‑peresid."

Resolutsioonis öeldakse muuhulgas, et Euroopa parlament "kutsub Poolat üles kindlalt hukka mõistma LGBTI‑inimeste diskrimineerimise, sealhulgas juhul, kui sellega tegelevad kohalikud ametiasutused, ning tühistama LGBTI‑inimeste õigusi ründavad resolutsioonid, sealhulgas nn LGBTI‑ideoloogia vastased kohalikud sätted, tehes seda kooskõlas oma siseriikliku õigusega ning ELi ja rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustustega."

Samuti mõistab Euroopa parlament "hukka alaealistele kättesaadavat teavet käsitlevate seaduste väärkasutamise eelkõige hariduse ja meedia valdkonnas, mille eesmärk on tsenseerida LGBTI‑inimestega seotud sisu ja materjale, eeskätt alaealiste kaitset avaliku teabe kahjuliku mõju eest käsitleva Leedu seaduse artikli 4 lõike 2 punkt 16 ja Läti haridusseaduse artikli 10 lõige 1".

Resolutsiooni võib eesti keeles lugeda siin.