Eesti Rahvusringhääling on avalik-õiguslik meediaasutus, mida peetakse ülal meie kõigi raha eest ja mille tegevus on seadusega reguleeritud. Lühidalt öeldes peab ERR tagama oma programmides erinevate vaadete kajastamise ning tegema seda tasakaalustatult. Paraku on ERR teatud toimetuste ja saadete tasandil kujunenud suuresti globalistlik-vasakliberaalse ilmavaatelise hoiaku hääletoruks ning minetanud nõutava neutraalsuse ja tasakaalustatuse.

„Aktuaalsest kaamerast“ ja erinevatest päevapoliitika teemalistest saadetest kuni „Ringvaate“ ja „Välisilmani“ (koos selle dokfilmide valikuga) domineerib ERRis saatejuhtide ja toimetuste tasandil rahvuslikule ja konservatiivsele suunale vastanduv alushoiak. See tuleb ikka ja jälle esile nii teemadevalikus kui sündmuste kajastamise vaatenurgas, samuti näiteks poliitikute ja ühiskonnategelastega tehtud intervjuude stiilis ja ka selles, keda teatud sündmusi üldse kommenteerima kutsutakse. Miks ei näe me ERRis konservatiivseid saatejuhte ja kommentaatoreid? Kus on konservatiivses võtmes tehtud jutusaated? Jne.

Neil päevil räägitakse palju äärmuslikult vasakliberaalsete vaadetega saatejuhi ja kommentaatori Ahto Lobjaka ERRist lahkumisest või lahkuma sundimisest. Mees, kellele me maksumaksjatena töötasu maksame, tembeldas ERRi eetris EKRE poliitikuid natsideks ja antisemiitideks ning nimetas neid saastaks. Küsimus pole ainult ebasobivas sõnakasutuses (mille pärast tuli Lobjakal moepärast vabandada), vaid ka täiesti alusetus ja põhjendamatus ehk teisisõnu valelikus hinnangus. On täiesti vastuvõetamatu, et ERRis lubatakse saatejuhil ükskõik missuguse poliitilise jõu või inimese peale valetada ning nende suhtes avalikkust eksitavaid silte järjekindlalt kasutada.

Need, kes veidi aega tagasi muretsesid häälekalt võimuliitu kutsutud EKRE retoorika pärast, vaikivad nüüd Lobjaka sõnakasutuse teemal ja püüavad – jällegi valelikult ja pahatahtlikult – kujutada asja nii, nagu oleks hoopis sõnavabadus ohtu sattunud. Jääb arusaamatuks, miks teatud poliitikutele heidetakse ette teravat sõnakasutust, kuid endale lubatakse ajakirjandusvabaduse sildi all häirivalt mittelugupidavat käitumist? Vastus on tegelikult lihtne: läänes praegu domineeriva vasakliberaalse maailmavaate esindajad kujutavad ette, et nad ise on väljaspool kriitikat ning neil ongi õigus oma ideoloogilisi oponente karistamatult häbimärgistada ja dehumaniseerida.

Sellega nõustuda ei saa. Rahvusringhääling ei ole erakanal, vaid peab teenima kogu ühiskonna huve ning tegema seda vastavalt talle seadusega pandud nõuetele ja kohustustele. Konservatiivsete ja rahvuslike vaadetega inimeste kui üsna märkimisväärse osa ühiskonnast tõrjumine, häbimärgistamine ja sildistamine peab koheselt lõppema ning ERRi tegevus tuleb viia kooskõlla seadusega. Ajakirjandusvabadusega, nagu ka muude vabadustega, peab kaasnema vastutus.

Veiko Vihuri, väljaande Meie Kirik peatoimetaja

 

Foto: Jarmo Kauge (Vikipeedia)