Taani valitsusel on kavas välja töötada seadus, millega keelustatakse «usulisele kogukonnale olulise usulise objekti ebakohane kohtlemine». Seadus kaitseks näiteks kristlaste piiblit, moslemite koraani või juutide toorat, kuid samuti krutsifiksi avaliku põletamise ja rüvetamise eest. Rikkumise korral tuleb maksta trahvi või minna kuni kaheks aastaks vangi.

Seaduseelnõu on tingitud iseäranis islami pühakirja vastu suunatud protestidest. Justiitsminister Peter Hummelgaardi hinnangul kahjustab Skandinaavias hoogu kogunud koraanide põletamine Taani huve.

Taani on valdavalt luterlik maa, valitsev monarh on ühtlasi luterliku kiriku pea. 2022. aastal kuulus luterlikku rahvakirikusse umbes 73 protsenti taanlastest.