Soome evangeelne-luterlik kirik kuulutab Twitteris, et kirikus ei valitse ainult üks seisukoht ja arusaam, vaid kirik kui mitmehäälne kogukond koosneb paljude erinevate veendumustega rühmadest.

«Ei ole ainult üks seisukoht ega ainult üks arusaam. Sajandite jooksul kujunenud kirik on mitmehäälne ja mitmekülgne kogukond, kuhu kuulub erinevaid rühmi erinevate veendumustega,» säutsub Soome luteri kirik.

Postitusele on lisatud teemasildid #õnnistusesignaalid ja #pride.

Seevastu Augsburgi usutunnistuses (1530), milles võetakse kokku luterlik usukäsitus, on selgesti öeldud: «Samuti nad õpetavad, et üks püha kirik peab püsima igavesti. Kirik on nimelt pühade osadus, milles õpetatakse õigesti evangeeliumi ning jagatakse õigel viisil sakramente» (artikkel VII, tõlge ladinakeelse teksti järgi).

Schmalkaldeni artiklites (1537) ütleb Martin Luther: «Me ei ole nõus, et nemad on kirik, sest nad ei ole seda; ja me ei taha kuulda, mida nad kiriku nimel käsivad ja keelavad, sest, Jumalale tänu, teab ka seitsmeaastane laps, mis on kirik – see on pühad usklikud ja «lambukesed, kes kuulevad oma Karjase häält».»