Sotsiaalkaitseministri Signe Riisalo sõnul on võimuliidul hääled koos, et homoabielu läbisurumine teoks teha. Kirikute arvamust arvesse ei võeta. Kui abielu äramuutmisega ollakse ühel pool, liigutakse edasi juba soolise enesemääratluse teemaga.

«Aga väärtuspõhiseid eriarvamusi me arusaadavalt ei saa arvesse võtta, sest küsimus on üsna mustvalge – ei või jaa. Kui me nende väärtuspõhiseid arvamusi arvesse võtaksime, siis peaksime loobuma algsest kavatsusest anda samast soost inimestele abiellumise võimalus,» ütles Riisalo Postimehele.

«Hääled on koos, et seda päriselt teha,» lisas ta.

Edasi minnakse soolise määratluse teemaga. Riisalo sõnul «õigus sooandmete muutmisele peaks põhinema inimese enesemääratlusel, mitte sõltuma arstide otsusest.»