Kirikute Maailmanõukogu (KMN) peasekretär dr Jerry Pillay väljendas muret seoses Ukraina võimude sammudega Ukraina Õigeusu Kiriku (UÕK) vastu, eriti seoses valitsuse sooviga sundida mungad Kiievi Petšerski suurkloostrist lahkuma.

«On kahetsusväärne, et taolised tegevused – sealhulgas need, mis puudutavad UÕK Kiievi iidse Jumalaema Uinumise koobaskloostri mungakogukonda – näivad olevat suunatud kiriku vastu,» ütles Pillay. «Ukraina Õigeusu Kiriku vastu võetud meetmed tõstatavad tõsiseid küsimusi usu- või veendumusvabaduse austamise kohta.»

Pillay märkis, et kuigi Kirikute Maailmanõukogu on hukka mõistnud Venemaa sissetungi Ukrainasse kui suveräänsesse riiki, rõhutab KMN ka kirikute kohaloleku ja tunnistamise kaitsmist kõikjal.

«Kirikute Maailmanõukogu jälgib seda olukorda tähelepanelikult ja reageerib asjakohaselt kooskõlas rahvusvahelise inimõigusseaduse ja usuvabaduse kaitse põhimõtetega,» ütles Pillay. «Seni julgustab KMN jätkama rahule suunatud dialoogi nii oma liikmeskirikute kui oikumeeniliste partnerite vahel Venemaal, Ukrainas ja kogu maailmas.»

Oma muret seoses Ukraina võimude tegevusega on väljendanud ka roomakatoliku kiriku pea paavst Franciscus, kes kutsus osapooli üles austama pühapaiku.

Ukraina Õigeusu Kirik, mille keskus asub Kiievi Petšerski suurkloostris, kuulus varem Moskva patriarhaadi koosseisu, ent kuulutas end sõltumatuks möödunud aasta maikuus. Ukraina valitsus käsitab seda pigemini Moskva tööriistana.

Ukrainas tegutseb veel teinegi, nimelt Konstantinoopoli patriarhilt autokefaalia saanud õigeusukirik – Õigeusu Kirik Ukrainas (ÕKU) –, mis on Ukraina läänemeelse valitsuse soosingus.