Ligi 70 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulikku ja ilmikut on liitunud pöördumisega piiskoppide poole, milles kutsutakse ülemkarjaseid kindlalt järgima kiriku korduvalt väljendatud õpetust seoses homoseksualismiga. Ajalehes Eesti Kirik avaldatud pöördumisega saab jätkuvalt liituda.

«Piiskopid peaksid seisma Jumala Sõnale toetuva kiriku õpetuse ja praktika kaitsel. Seda on nad ka oma ametivandes tõotanud,» öeldakse pöördumises.

«Pidades silmas paljude Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku sõsarkirikute taganemist piibelliku õpetuse aluselt mõningates usu ja moraaliga seotud küsimustes ning seda, et see puudutab ka mitmeid meie kiriku ametikandjaid, kutsume üles EELK peapiiskoppi ja teisi piiskoppe kindlalt järgima ja kaitsma kiriku korduvalt väljendatud õpetust, et homoseksuaalse kalduvuse praktiseerimine kujutab endast pattu ning kirikul ei ole meelevalda seda õigeks kuulutada ega nimetatud pattu õigustavaid väärõpetuse kuulutajaid, nende hulgas ka neid, kes ise taolises patus elavad, õpetajaametis sallida.»

EELK vaimulikud ja koguduseliikmed saavad pöördumisega liituda, teatades sellest hiljemalt 7. oktoobriks õp Illimar Toometile.