Õiguskantsler Ülle Madise on päri, et valitsuse poolt kehtestatud kitsendused piiravad kollektiivset usuvabadust, kuid soovitab neil, kes näevad selles oma õiguste rikkumist, pöörduda halduskohtusse. Madise tõdeb, et kirikus võib jumalateenistust läbi viia, kui see pole üldsusele avatud.

Õiguskantsleri sõnul tohib avalikke usutalitusi korraldada vaid välitingimustes, kuid sel juhul peab olema tagatud, et teenistusel ei osale rohkem kui kümme inimest.

«Inimesed võivad jätkuvalt kirikus üksinda palvetada või teha seal muid usulisi talitusi,» nendib Madise. «Samuti võib kirikus jumalateenistust läbi viia ja sellest ülekannet teha, kui teenistus ei ole üldsusele avatud.»

Ülle Madise leiab, et kehtestatud kitsendused piiravad kollektiivset usuvabadust, kuid märgib, et põhiseadus lubab usuvabadust piirata tervise kaitse eesmärgil.

«Väga ulatusliku nakkuseleviku tingimustes võivad laialdased piirangud olla põhjendatud. Piirangute karmistamisel on peamiselt võetud arvesse rahvatervise kaitse vajadust. Praeguses olukorras, kus haiglad on Covid-19-sse nakatunute ravimisega väga koormatud ning koormuse suurenedes võivad ravivõimalused ammenduda, on rahvatervise kaitsel väga suur kaal,» lisab ta.

«Muudatusel on siiski märkimisväärne mõju, sest selle tähtaja [3. märts kuni 11. aprill] sisse jäävad ka ülestõusmispühad. Vabariigi Valitsus peab olukorda pidevalt hindama ning olukorra paranedes tuleb hinnata piirangute varasema leevendamise võimalikkust,» rõhutab Madise.

Õiguskantsler kirjutas seda 11. märtsil vastuseks talle saadetud küsimusele, kaas Eesti riik rikub Covid-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutega kollektiivset usuvabadust.

Loe lähemalt siit.