Kiriku õpetusega vastuollu läinud EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats sai peapiiskop Urmas Viilmalt kirjaliku manitsuse. Samas ei soostunud konsistoorium õpetaja Laatsi ametist tagandama või tema tegevust vaimulikuna peatama, nagu Meie Kiriku andmetel nõudsid mõned prominentsed kirikuvalitsuse liikmed.

Annika Laats kutsuti konsistooriumi ette teisipäeval, manitsus vormistati järgmisel päeval. Manitsus määrati selle eest, et Laats on avaldanud korduvalt seisukohti, mis ei toeta EELK ametlikke seisukohti abielu küsimuses.

Mõne kuu eest liitus Annika Laats Sihtasutusega Liberaalne Kodanik (SALK), mis pidi hakkama tegema plaanis olnud abielureferendumi eel EI-kampaaniat. Samuti avaldas Laats meedias toetust samasooliste kiriklikule laulatamisele.