Küprose peapiiskop Chrysostomos tunnustas laupäeval, 24. oktoobril, Konstantinoopoli patriarhaadi eestvõttel loodud Ukraina uut õigeusukirikut ja selle juhti Epifaniust, kutsudes oma ootamatu sammuga esile mitmete Küprose kirikutegelaste ägeda vastureaktsiooni ja riskides armulauaosaduse katkestamisega Moskva patriarhaadi poolt.

Peapiiskop Chrysostomos püüdis seni olla vahendajaks Konstantinoopoli ja Moskva tülis Ukraina kirikliku kuuluvuse pärast. 2019. aasta detsembris teatas ta: «Püha Sinodi istungi ajal ütlesin ma, et me ei võta omaks ei Moskva ega Konstantinoopoli positsiooni. Ma tahan jääda neutraalseks, et me võiksime aidata. Nad mõlemad vajavad abi. Nad on egoistlikud ega suuda probleemi lahendada.»

Kuid laupäeval meenutas Küprose peapiiskop liturgial esmakordselt Ukraina uue kiriku juhti Epifaniust, keda Moskva patriarhaat ja selle osana kohalik Ukraina õigeusukirik peab ilma pühitsuseta skismaatikuks.

Liturgial kaasa teeninud Limassoli metropoliit, kes on resoluutselt Ukraina uue kiriku tunnustamise vastu, lahkus pühakojast veel enne jumalateenistuse lõppu ja ütles hiljem, et ei uskunud oma kõrvu.

Veel samal päeval tegid Limassoli metropoliit Athanasios, Kykkose metropoliit Nikiforos, Tamasose metropoliit Isaias ja Amathountose piiskop Nikolaos teravas toonis avalduse, teatades, et «oikumeenilise patriarhi Bartholomeose otsus anda Ukraina Kiriku skismaatilistele struktuuridele «autokefaalia» on õigustamatu, ebakanooniline ja kirikuvastane samm, kuna Ukraina Õigeusu Kirik kuulub Moskva Patriarhaati ja [selle sammuga] sekkutakse nimetatud Patriarhaadi jurisdiktsiooni. Seetõttu on Vene Õigeusu Kirik reageerinud, katkestades õigustatult armulauaosaduse Oikumeenilise Patriarhaadiga ja samuti Kreeka ja Aleksandria kirikutega.»

«Me kutsume peapiiskoppi viivitamatult seda ebakanoonilist ja kehtetut otsust tagasi võtma ja samal ajal palume kõiki oma kaaspiiskoppe Küprose Kirikus ühiselt nõudma Püha Sinodi erakorralist istungit, et seda küsimust arutada ja vastavalt otsustada,» deklareerisid neli hierarhi.

Kanoonilise Ukraina Õigeusu Kiriku kantsler metropoliit Antoni ütles, et tuleb ära oodata, milline on terve Küprose Kiriku seisukoht, mille formuleerib Püha Sinod. Praegu on tegemist vaid ühe isiku otsusega, kuigi ta on esikarjane.

Vene Õigeusu Kirik on lubanud säilitada armulauaosaduse nende Küprose piiskoppidega, kes ei tunnusta skismaatikuid.