Kolmapäeval esilinastunud dokfilmis «Francesco» ütleb paavst Franciscus, et homoseksuaalidel on õigus perekonnale ja nende jaoks tuleb luua tsiviilpartnerlus. Paavsti sõnad lähevad vastuollu roomakatoliku kiriku ametliku õpetusega, mille kohaselt homoseksuaalsete liitude tunnustamine tähendaks hälbiva käitumise heakskiitmist ja inimkonna ühispärandi õõnestamist.

«Homoseksuaalsetel inimestel on õigus olla osa perekonnast. Nad on Jumala lapsed ja neil on õigus perekonnale. Keegi ei peaks olema välja tõugatud või selle tõttu õnnetuks tehtud,» ütles paavst Franciscus.

«Mida me vajame, on tsiviilpartnerluse seadus. See annab neile õigusliku katte. Seda olen toetanud,» lisas paavst.

Arvatavasti leiavad paavsti sõnad kirikuringkondades elavat vastukaja.

Katoliku kiriku ametlik positsioon antud küsimuses on muuhulgas väljendatud usudoktriini kongregatsiooni 3. juuni 2003. a dokumendis «Kaalutlused ettepanekute suhtes tunnistada seaduslikuks homoseksuaalsete isikute vahelised liidud», mille mitteametliku eestikeelse tõlkega saab tutvuda siin, ametliku ingliskeelse versiooniga aga siin.

Dokumendi kokkuvõtvas osas öeldakse:

«Homoseksuaalsete liitude seaduslik tunnustamine või nende asetamine samale tasandile abieluga tähendaks mitte ainult hälbiva käitumise heakskiitmist, mille tagajärjeks on selle seadmine eeskujuks tänapäeva ühiskonnas, vaid see varjutaks ka alusväärtusi, mis kuuluvad inimkonna ühisesse pärandisse. Kirik ei saa jätta neid väärtusi kaitsmata, meeste ja naiste hüve ning ühiskonna enese hüve pärast.»

Dokumendile on alla kirjutanud kardinal Joseph Ratzinger (hilisem paavst Benedictus XVI) ja sellele on oma heakskiidu andnud ka tollane paavst Johannes Paulus II.