Eesti välisluureameti värskes aastaraamatus kirjutatakse, et propagandakampaaniaga Ukraina õigeusu kirikule autokefaalia andmise vastu liitus ka Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik (MPEÕK) ning et Venemaa agressiooni korral ei ilmuta Vene Õigeusu Kiriku (VÕK) filiaalide juhid teistes riikides solidaarsust agressiooni ohvriga, vaid hoiavad Kremli poole.

"Propagandakampaaniaga Ukraina õigeusu kirikule autokefaalia andmise vastu liitus VÕK-i teiste filiaalide hulgas ka Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik eesotsas 2018. aasta kevadel Moskvast määratud metropoliit Jevgeniga (kodanikunimega Valeri Rešetnikov), kes Moskva Vaimuliku Akadeemia ja seminari rektorina külastas näiteks okupeeritud Krimmi juba 2014. aasta kevadel," võib aastaraamatust lugeda.

Möödunud sügisel tegi MPEÕK avalduse, milles väljendatakse seoses Ukraina kirikuküsimusega toetust nii VÕK Pühale Sinodile kui Moskva patriarhaadi Ukraina õigeusukirikule ja selle juhile, Kiievi ja kogu Ukraina metropoliit Onufrile.

2018. aastal puhkes tüli Konstantinoopoli ja Moskva patriarhaadi vahel, kui oikumeeniline patriarhaat teatas kavatsusest anda seni õigeusumaailmas skismaatilisteks peetud ühendustele Ukrainas autokefaalse (iseseisva) kiriku staatus. Samuti tühistas Konstantinoopol 17. sajandil tehtud otsuse, mis andis Moskva patriarhile õiguse nimetada ametisse Kiievi metropoliit.

Moskva katkestas seepeale Konstantinoopoliga kirikliku osaduse ning Ukraina kirikutüli on pingestanud suhteid kogu õigeusumaailmas.

Ukraina suurim, Moskvale alluv õigeusukirik lükkas Konstantinoopolist pakutud autokefaalia tagasi ega ühinenud uue kirikuga, mida nad peavad endiselt skismaatiliseks.

Välisluureameti aastaraamatus keskendutakse kirikutüli poliitilistele tahkudele.

"Ukrainas saadud õppetundidest ja tulevase kirikujuhi isikust olenemata jääb VÕK ka tulevikus sõltuvusse Vene võimudest ja eriteenistustest ning õigeusu kiriku ärakasutamine Venemaa ametlikus propagandas ei vähene. Vastukaaluks tagasilöökidele Ukrainas püüab VÕK tugevdada positsioone teistes riikides," leiab välisluureamet ja lisab:

"Venemaa propagandakampaania Ukraina õigeusu kiriku vastu näitab, et Venemaa agressiooni korral ei ilmuta VÕK-i ega selle filiaalide juhid teistes riikides solidaarsust agressiooni ohvriga, vaid hoiavad Kremli poole."

Foto: Neeva Aleksandri katedraal Toompeal (Ivar Leidus, Wikimedia Commons)