Eesti LGBT Ühing soovitab riigikogu valimistel toetada Keskerakonda, sotse, rohelisi või Elurikkuse erakonda. "Eesti LGBT Ühing analüüsis erakondade valimisprogramme. Kokkuvõtvalt võib öelda, et ühingu soovitus võtta vastu kooseluseaduse rakendusaktid kajastub Eestimaa Roheliste, Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja Keskerakonna valimisprogrammis," võib lugeda ühingu kodulehelt.

"Soovitust muuta karistusseadustiku sätteid, et vaenu motiiv kuriteo toimepanemisel muutuks raskendavaks asjaoluks, on võtnud arvesse Eestimaa Rohelised, Sotsiaaldemokraatlik erakond, Keskerakond ja Elurikkuse erakond," lisatakse samas.

"Analüüsist jäid välja ISAMAA ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, sest nende valimisprogrammidesse on sisse kirjutatud LGBT+ inimeste õiguste vähendamine. Välja jäi ka Vabaerakond, kelle valimisprogrammis puuduvad LGBT+ inimeste õiguste kaitsmise teemad."

Loe lähemalt siit.