Teoloog Johann-Christian Põder kirjutab, et evangeelses eetikas võib kohata vägagi erinevaid vaatenurki ja eutanaasia pooldamine ei tee kellestki usutaganejat või vähem kristlast. Samas leidub aga Põderi hinnangul tõsiseid kaalutlusi, mis räägivad eutanaasia vastu.

"Luterlikust vaatenurgast võib aga öelda, et eetiline pluralism on mõneti isegi luterliku eetika tunnusmärk, olles seotud kristlase vabaduse ja isikliku vastutusega. Evangeelne eetika ei ole jumalikult etteantud autoritatiivne reeglistik, vaid püüd tõlgendada meie elupraktikat Jumala armastuse valguses," kirjutab Johann-Christian Põder.

Artiklis tutvustatakse Euroopa evangeelsete kirikute dokumenti "Aeg elada ja aeg surra" (2011), mis ilmub peatselt ka eesti keeles.

Johann-Christian Põder on EELK vaimulik ning Kopenhaageni ülikooli süstemaatilise teoloogia ja meditsiinieetika järeldoktor.

Loe lähemalt siit.