Soome luterliku kiriku peapiiskop Tapio Luoma ei näe, et rahvasaadik Päivi Räsäneni suhtes alustatud kriminaaluurimiste näol on tegu usuvabaduse piiramisega. Pigemini seatakse peapiiskopi arvates piire sellele, kui usuvabaduse ettekäändel solvatakse sõnadega.

"Kristlase ülesandeks ei ole ühegi inimrühma solvamine või sildistamine. See peaks olema üheselt selge. See, et mõnda inimest või mingit rühma sildistatakse ja nimetatakse patuseks, ei too kedagi ristiusule lähemale," leiab peapiiskop Luoma.

Räsäneni suhtes algatatud menetluste osas ei soovinud Luoma seisukohta võtta, vaid ütles, et austab õiguskaitseorganite tegevust.

Soome peaprokuröri korraldusel on rahvasaadik Päivi Räsäneni suhtes alustatud neli erinevat uurimist selgitamaks välja, kas kristliku poliitiku kirjutises, sotsiaalmeedia postitustes ja sõnavõttudes leidub vaenuõhutamist seksuaalvähemuste vastu.

Räsänen on korduvalt esinenud Piibli moraaliõpetust ja abielukäsitust kaitsvate seisukohtadega.

Illustratsioon: lehekülg apostel Pauluse kirjast roomlastele, millele Päivi Räsänen ühes oma postituses viitas.