"Võrdsete võimaluste volinik poliitikaga ei tegele, vaid on erapooletu ametnik," kirjutab soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liia Pakosta Eesti Päevalehes.

"Võrdsete võimaluste voliniku ideoloogia on kirjas põhiseaduses ning kahes riigikokku valitud rahvaesindajate poolt toetust või ka lausa algatust leidnud seaduses – soolise võrdõiguslikkuse seaduses ning võrdse kohtlemise seaduses. Vastab tõele, et seadustest volinik nii juhindub kui ka lausa levitab seal kirja pandut," selgitab Pakosta oma tegevuse ideoloogilist alust.

Pakosta sõnul on mainitud seadused väga konservatiivsed ning kannavad ligimesearmastuse ja luterliku tööeetika pitsereid.

Möödunud aasta sügisel rääkis Pakosta rääkis ETV saates "Esimene stuudio", et ühiskonnas kooseluseaduse ümber tekkinud pinged võtaks maha see, kui perekonnaseaduses muudetaks sätet, mis näeb ette, et abielu on mehe ja naise vahel, ning öeldaks selle asemel, et abielu on kahe inimese vahel.

Pakosta sõnul soovivat sellist lahendust just vanemad inimesed maapiirkondades.

Foto: Albert Truuväärt, Wikimedia Commons