10. pühapäev pärast Nelipüha AD 2023

Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmanni jutluse aluseks on Jeesuse tähendamissõna talentidest ja ustavusest, mis seisab Matteuse evangeeliumi 25. peatükis. Mis on need talendid, mis Jumal on meile usaldanud, ja kuidas me peame nendega toimida, et olla mitte kasutud, vaid head ja ustavad sulased – armastava taevase Isa head ja kuulekad lapsed?

10. pühapäev pärast Nelipüha AD 2023
Watch the video

Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmanni jutluse aluseks on Jeesuse tähendamissõna talentidest ja ustavusest, mis seisab Matteuse evangeeliumi 25. peatükis. Mis on need talendid, mis Jumal on meile usaldanud, ja kuidas me peame nendega toimida, et olla mitte kasutud, vaid head ja ustavad sulased – armastava taevase Isa head ja kuulekad lapsed?