Ülestõusmisaja III pühapäev AD 2023

Kui Jeesus kinni võeti, siis Peetrus, kes oli lubanud jääda Tema juurde kuni lõpuni, salgas Jeesuse kolm korda. Pärast surnuist ülestõusmist küsis Jeesus Peetruselt kolm korda, kas Peetrus armastab Teda. Peetrus vastas jaatavalt. Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann kutsub mõtisklema selle üle, kuidas vastame meie, kui Jeesus esitab meile sellesama küsimuse: "Kas sa armastad mind?"

Ülestõusmisaja III pühapäev AD 2023
Watch the video

Kui Jeesus kinni võeti, siis Peetrus, kes oli lubanud jääda Tema juurde kuni lõpuni, salgas Jeesuse kolm korda. Pärast surnuist ülestõusmist küsis Jeesus Peetruselt kolm korda, kas Peetrus armastab Teda. Peetrus vastas jaatavalt. Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann kutsub mõtisklema selle üle, kuidas vastame meie, kui Jeesus esitab meile sellesama küsimuse: "Kas sa armastad mind?"