20. pühapäev pärast Kolmainupüha AD 2022

Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann kõneleb apostel Pauluse teisest kirjast Timoteosele, selles antud juhtnööridest ja väljendatud igatsusest Kristuse ilmumise ja Tema igavese kuningriigi järele.

20. pühapäev pärast Kolmainupüha AD 2022
Watch the video

Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann kõneleb apostel Pauluse teisest kirjast Timoteosele, selles antud juhtnööridest ja väljendatud igatsusest Kristuse ilmumise ja Tema igavese kuningriigi järele.