16. pühapäev pärast Kolmainupüha AD 2022

Los Angelese Eesti koguduse õpetaja otsib seekordses jutluses koos apostel Paulusega vastust mitmetele küsimustele, näiteks:

– Kuidas on võimalik, et lunastatud, Jumalaga lepitatud, uuesti sündinud, õigeks mõistetud ja Jumala Püha Vaimu eluasemeks tehtud inimene on endiselt vastuvõtlik kiusatustele ja patule?

– Kuidas on võimalik, et Jumal, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas Tema meie kõikide eest, lubab oma lastel kannatada ja surra?

– Kuidas on võimalik, et kuigi vana on möödunud ja uus on sündinud, on Jumala loodu endiselt allutatud kaduvusele ja tühisusele?

16. pühapäev pärast Kolmainupüha AD 2022
Watch the video

Los Angelese Eesti koguduse õpetaja otsib seekordses jutluses koos apostel Paulusega vastust mitmetele küsimustele, näiteks:

– Kuidas on võimalik, et lunastatud, Jumalaga lepitatud, uuesti sündinud, õigeks mõistetud ja Jumala Püha Vaimu eluasemeks tehtud inimene on endiselt vastuvõtlik kiusatustele ja patule?

– Kuidas on võimalik, et Jumal, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas Tema meie kõikide eest, lubab oma lastel kannatada ja surra?

– Kuidas on võimalik, et kuigi vana on möödunud ja uus on sündinud, on Jumala loodu endiselt allutatud kaduvusele ja tühisusele?