13. pühapäev pärast Kolmainupüha AD 2022

"Jumal on armastus," ütleb apostel Johannes oma esimeses kirjas. Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann kõneleb Jumala armastusest meie vastu, mis apostli sõnul saab täiuslikuks seeläbi, et meie seda armastust oma ligimestele edasi jagame.

13. pühapäev pärast Kolmainupüha AD 2022
Watch the video

"Jumal on armastus," ütleb apostel Johannes oma esimeses kirjas. Los Angelese Eesti koguduse õpetaja Enn Auksmann kõneleb Jumala armastusest meie vastu, mis apostli sõnul saab täiuslikuks seeläbi, et meie seda armastust oma ligimestele edasi jagame.